introwertyk
CIEKAWOSTKI

Introwertyk u psychologa

Ten temat wraca jak bumerang w kontekście introwertycznej osobowości i osób o wysokiej wrażliwości. Jak już pisałam wcześniej, my introwertycy jesteśmy w dużym stopniu narażeni na różnego rodzaju wahania nastroju. Sprzyja im także dzisiejszy tryb życia i styl pracy, wysokie wymagania społeczne, nowoczesny model rodziny czy sposób wychowania. Potwierdziła to ankieta, której wyniki zobaczyć możecie tutaj <klik>. Idąc dalej tym tropem postanowiłam sprawdzić, czy z tego typu zaburzeniami chętnie wybieramy się po pomoc do specjalistów, czy też raczej staramy się radzić sobie z nimi samodzielnie. Co z tego wynikło? Przekonajcie się sami 🙂

Wciąż nie do końca mamy ochotę mówić o naszych doświadczeniach związanych z lekarzami od psychiki czy duszy. Wstydzimy się? Boimy się niezrozumienia lub negatywnych reakcji ze strony otoczenia? A może po prostu uznajemy to za sprawę zbyt intymną? Każdy z nas ma pewnie na to pytanie własną odpowiedź, jednak tendencję tę zauważyłam wyraźnie przy przeprowadzaniu ankiety na temat wizyt u określonych specjalistów. Udało mi się zebrać zaledwie 60 odpowiedzi wśród osób z Facebookowej grupy Introwertycy, podczas gdy w przypadku formularzy dotyczących innych tematów liczba chętnych ankietowanych była parokrotnie większa. Wszystkim wolontariuszom biorącym udział w badaniu serdecznie dziękuję 🙂

Pierwsze obserwacje

Wśród ankietowanych przeważały kobiety (39) i osoby młode w wieku od 18 do 30 lat (43 osoby). Niemal wszyscy zadeklarowali, że temperamentem najbliżej jest im do introwertyków. Wyniki pokazały, że ponad połowa z nas (33 osoby) miała kiedykolwiek do czynienia z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą lub coachem. Zdecydowanie największą popularnością cieszą się psycholodzy (pracowało z nimi 54% ankietowanych), psychiatrzy (24%) i psychoterapeuci (21%). Coaching jest wciąż nowością w naszym społeczeństwie i nie wzbudza zbyt wielkiego zaufania – wśród osób biorących udział w ankiecie z usług coacha korzystały zaledwie 2 osoby. Poza tym pojawił się on w ankiecie raczej z mojej czystej ciekawości, gdyż pamiętajmy że coach z założenia nie leczy, a raczej wspiera klientów w rozwoju.

Dlaczego szukamy pomocy?

Najczęstszymi powodami, dla których decydujemy się szukać profesjonalnej pomocy są depresje, zaburzenia lękowe, brak chęci do życia, a także uzależnienia, bądź chęć pracy nad sobą. Co ciekawe, większość z nas (76%) już teraz deklaruje, że nie wyklucza korzystania z pomocy specjalistów w przyszłości. Największe zaufanie mielibyśmy w takim wypadku do psychologów oraz psychoterapeutów (po 66% ankietowanych) i to do nich wybralibyśmy się w pierwszej kolejności.

Poziom zadowolenia

Czy jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z wymienionymi wyżej specjalistami? Z tym bywa różnie. Dla każdej ze wspomnianych profesji poziom satysfakcji klientów oscyluje w granicach 60%. Oznacza to, że nieco ponad połowa z nas ocenia pozytywnie swoje doświadczenia i jest z nich zadowolona. Osoby niezadowolone z profesjonalnej pomocy najczęściej argumentowały swoją ocenę brakiem odczuwalnej poprawy samopoczucia i niekompetencją specjalistów. Natomiast jako główne powody zadowolenia ankietowani wymienili lepsze samopoczucie, poukładanie życiowych spraw, poczucie otrzymywanego wsparcia i bycia wysłuchanym, więcej siły psychicznej, lepsze zrozumienie siebie. W przypadku psychiatrów bardzo istotnym czynnikiem były także dobrze dobrane, wspomagające proces zmian leki. Pamiętajmy, że psychiatra jako jedyny z powyższego grona jest lekarzem i może wypisywać recepty.

Na co introwertyk zwraca uwagę?

Istnieją dwa elementy, które są dla nas introwertyków najważniejsze przy współpracy ze specjalistą od psychiki. Są to wymierne i zauważalne efekty pracy, a także przyjemna atmosfera podczas spotkań. Jako kolejne istotne czynniki ankietowani wymienili osobowość specjalisty oraz jego doświadczenie, długość i częstotliwość przeprowadzanych sesji, a także cenę świadczonych usług. Z odpowiedzi ankietowanych bardzo wyraźnie wyłonił się również obraz idealnej sesji z psychologiem, psychoterapeutą, czy psychiatrą. Jest to spotkanie przeprowadzone w ustronnym, spokojnym miejscu, w swobodnej atmosferze, gdzie można poczuć się raczej jak podczas rozmowy z przyjacielem, a nie jak na kozetce u lekarza. Specjalista powinien być ponadto osobą empatyczną, z indywidualnym podejściem do pacjenta. Oczekujemy od niego konkretów, i wyboru najbardziej efektywnych w naszym przypadku metod pracy, które przełożą się na efekty. Tylko tyle i aż tyle.

Wnioski

Podsumowując całą ankietę, wyraźnie widać, że mamy dużą potrzebę pracy z naszą psychiką i szukamy wsparcia na zewnątrz. Wśród badanych introwertyków współczynnik osób zainteresowanych takim rodzajem pomocy przewyższa niemal dwukrotnie krajową średnią, która według różnego rodzaju danych oscyluje w granicach 15-30%. Wciąż niestety wiele wątpliwości budzi jakość usług świadczonych przez psychologów, psychiatrów czy psychoterapeutów i nierzadko trudno jest nam uwierzyć w potencjalną poprawę wynikającą z takiej współpracy. Pozostaje więc mieć nadzieję, że powyżsi specjaliści zaczną zajmować się nami nieco efektywniej. A co za tym idzie, że będziemy mieli coraz mniej powodów, żeby ich ponownie odwiedzać… 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *